Overzicht

Als (Hoofd)monteur Baan draag je zorg voor het verrichten van gevarieerde, veelal gespecialiseerde werkzaamheden, ten behoeve van de uitvoering van preventieve en toestandsafhankelijke onderhoudsprocessen en storingsherstelwerkzaamheden, zodanig dat deze worden gerealiseerd binnen de gestelde tijd en conform de afgesproken eisen.