Overzicht

Wij zijn op zoek naar een projectleider in de spoorbouw. Belangrijkste taken: – Het zelfstandig leidinggeven aan een projectteam voor het uitvoeren van (middel)grote projecten. – Het afstemmen van inzet van personeel, machines en materieel teneinde kwalitatief goed werk tegen zo laag mogelijke kosten binnen de geplande tijd te kunnen opleveren. Belangrijkste verantwoordelijkheden: – de werkvoorbereiding en uitvoering en het bereiken van de vooraf geformuleerde doelstellingen. – een zo groot mogelijke veiligheid en een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid van zijn werknemers en derden. Belangrijkste bevoegdheden: – Het nemen van beslissingen bij minder eenvoudige uitvoeringtechnische problemen. – Signaleert, informeert en adviseert de bedrijfsleider over de gang van zaken. – Neemt binnen de door de directie gestelde kaders zelf beslissingen.
Motiveren, aansturen en begeleiden van het projectteam. Verzorgen van adequate voortgangsrapportages. Het onderhouden van contacten met opdrachtgevers en onderaannemers.

HBO niveau
Gedegen technische achtergrond en communicatief vaardig
Aantoonbare ervaring binnen de railinfra als Projectleider zou mooi zijn.
Wij verzoeken kandidaten met werkervaring binnen de railinfra als bv  (sr) Werkvoorbereider of (jr) Projectleider ook te reageren.
Woonachtig in het midden van het land.

Heb je vragen?

Michel van der Lek
06-21664001
michel@svo-rail.nl

Over SVO-rail BV

SVO-rail hecht grote waarde aan een aantal principes, die bij de contacten met opdrachtgevers en medewerkers en bij de uitvoering van het werk centraal staan:

• Respect voor mensen, de basis voor elke goede relatie
• Helderheid, geen kleine lettertjes met extra voorwaarden
• Eerlijkheid, dat duurt immers het langst
• Openheid, samen werken wordt pas dan echt samenwerken
• Afspraak is afspraak, wie A zegt, moet ook B zeggen

Wij verzorgen alle tools; SPF pensioen; Een goed salaris; Alle secundaire arbeidsvoorwaarden uit het railinfra cao. Wees welkom!