Overzicht

De Senior Assessor Beveiliging is verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden. Onder inspecties wordt verstaan het uitvoeren van audits, toetsing tegen met de opdrachtgever overeengekomen normen, ISA werkzaamheden en keuringen. Taken Uitvoeren van audits, toetsing tegen met de opdrachtgever overeengekomen normen, ISA werkzaamheden en keuringen; Opstellen van het inspectieplan en afstemming van de uitvoering met de klant; Beoordelen van de resultaten en verwerken in een inspectierapport; Indien daartoe aanleiding is beoordeeld de kandidaat ook de getroffen corrigerende maatregelen.

Diploma van een erkende WO of HBO instelling of daaraan gelijkwaardige opleiding is vereist, op E-gebied; Minimaal 5 jaar ervaring op het werkgebied van beveiliging bij hoofdspoorwegen in Nederland. Dit betreft minimaal ruime kennis van de klassieke beveiliging zoals die bij ProRail wordt toegepast; Kennis van nieuwe en bestaande beveiligingssystemen in Nederland (waaronder ERTMS) is gewenst; Aantoonbare kennis van de normen en regelgeving waaraan wordt getoetst. Voor railvervoersystemen in Nederland zijn dit o.m het Yellow Book, TSI’s, ProRail voorschriften e.d.; In verband met het opstellen van safety cases dient de kandidaat daarnaast aantoonbaar te beschikken over kennis en ervaring op het gebied van toepassing FMECA’s; Kennis van de norm ISO 17020; Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; Stressbestendig, overtuigend en vasthoudend.

Over SVO-rail BV

SVO-rail hecht grote waarde aan een aantal principes, die bij de contacten met opdrachtgevers en medewerkers en bij de uitvoering van het werk centraal staan:

• Respect voor mensen, de basis voor elke goede relatie
• Helderheid, geen kleine lettertjes met extra voorwaarden
• Eerlijkheid, dat duurt immers het langst
• Openheid, samen werken wordt pas dan echt samenwerken
• Afspraak is afspraak, wie A zegt, moet ook B zeggen

Wij verzorgen alle tools: een goed salaris, Spoorwegpensioenfonds en alle secundaire arbeidsvoorwaarden uit het railinfra cao. Wees welkom!