Overzicht

Als Uitvoerder Kabel geef je leiding aan uitvoerende medewerkers en draag je zorg voor een doelmatige uitvoering van multidisciplinaire en complexe instandhoudings-, nieuwbouw- en/of vernieuwingsprojecten. Je bent onderdeel van een projectteam en brengt de landelijke uitvoering van multidisciplinaire en complexe projecten tot een goed einde. Daarnaast onderhoud je contact met de klant over alle uitvoeringsaspecten van het werk. Je taken op een rijtje:

Zorgdragen voor de realisatie van contract- en/of bestekafspraken, inclusief de vastlegging van afwijkingen
Aansturen, beoordelen, coachen en ontwikkelen van de medewerkers uit je team
Adviseren van diverse partijen over bijzonderheden met betrekking tot de werkzaamheden
Zorgdragen voor een juiste inzet en aansturing van onderaannemers en leveranciers
Zorgdragen voor en toezicht houden op de totale veiligheidsorganisatie

Over SVO-rail BV

SVO-rail hecht grote waarde aan een aantal principes, die bij de contacten met opdrachtgevers en medewerkers en bij de uitvoering van het werk centraal staan:

• Respect voor mensen, de basis voor elke goede relatie
• Helderheid, geen kleine lettertjes met extra voorwaarden
• Eerlijkheid, dat duurt immers het langst
• Openheid, samen werken wordt pas dan echt samenwerken
• Afspraak is afspraak, wie A zegt, moet ook B zeggen

Wij verzorgen alle tools: een goed salaris, Spoorwegpensioenfonds en alle secundaire arbeidsvoorwaarden uit het railinfra cao. Wees welkom!