Overzicht

De Projectleider Tram / Metro zal de teamleider en manager projectbureau  ondersteunen in het (meerjaren) begroting proces en de op te stellen maand- en kwartaalrapportages aan de holding. Tevens:
– leidt één of meerdere projecten, waarvan de complexiteit varieert van reguliere vervangingen tot zeer complexe systemen en is eindverantwoordelijk;
– neemt zelfstandig de vereiste maatregelen welke nodig zijn het project te realiseren en waar nodig bij te sturen intermen van tijd, geld, kwaliteit, communicatie en organisatie;
– is eindverantwoordelijk voor de financiën, kwaliteit, projectorganisatie en planning van project en voor de oplevering van het gehele project aan interne/externe opdrachtgever;
– stelt een plan van aanpak op met benodigde middelen en tijd met betrekking tot projecten;
– stelt  voorstellen, ontwerpen e.d. met betrekking tot projecten op;
– adviseert over de aanbesteding van werkzaamheden, diensten en leveringen;
– geeft opdrachten aan derden;
– rapporteert aan de opdrachtgever over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;
– adviseert de klant over technische oplossingen.

De eisen:
– een HBO opleiding op het gebied van civiele-, energietechniek of werktuigbouwkunde;
– minimaal 3 jaar ervaring met projectmatig leiden van complexe railvoertuigprojecten;
– werken in een complexe omgeving met veel verschillende belangen;
– kennis en ervaring met Prince2;
– VCA VOL- gecertificeerd;
– kennis van de aanbestedingsregels en directievoering UAV;
– creatieve, assertieve en oplossingsgerichte instelling;
– stressbestendig.

Over SVO-rail BV

SVO-rail hecht grote waarde aan een aantal principes, die bij de contacten met opdrachtgevers en medewerkers en bij de uitvoering van het werk centraal staan:

• Respect voor mensen, de basis voor elke goede relatie
• Helderheid, geen kleine lettertjes met extra voorwaarden
• Eerlijkheid, dat duurt immers het langst
• Openheid, samen werken wordt pas dan echt samenwerken
• Afspraak is afspraak, wie A zegt, moet ook B zeggen

Wij verzorgen alle tools; SPF pensioen; Een goed salaris; Alle secundaire arbeidsvoorwaarden uit het railinfra cao. Wees welkom!