Overzicht

Werken aan diverse mobiliteits- en openbaar vervoer vraagstukken waarbij zowel beleid als technische uitvoerbaarheid belangrijk zijn? Voor een van onze opdrachtgevers in het midden van het land zoeken wij een pragmatische medior consultant met expertise in Openbaar Vervoer. Je gaat vooral aan de slag met beleidsvraagstukken over integratie van modaliteiten, Duurzame Mobiliteit en Light Rail. In de meeste projecten beginnen de werkzaamheden al in de plan- en verkenningsfase. Als consultant adviseer je vanuit vakinhoudelijke kennis en houd je rekening met de invloed op de (gebouwde) omgeving. Dit doe je samen met andere experts die bij het project betrokken zijn, zoals ontwerpers, planologen en verkeerskundigen.

Voorbeelden van werkzaamheden zijn:
–        Adviseren over beleidsmatige ontwikkeling van het OV, rekening houdend met MIRT en de (middel)lange termijnplannen van bijvoorbeeld stadsregio’s, provincies;
–        Adviseren over netwerkontwikkeling OV (uitwerking in lijnvoering, dienstregelingmodellen en ketenmobiliteit);
–        Omzetten OV-plannen in maatregelen om snelheid en betrouwbaarheid te garanderen;
–        Uitwerken dienstregelingen en lijnvoering inclusief modaliteitskeuze en kostenberekening.

De basis van een juist advies is het begrijpen van de vraag van de opdrachtgever. Je zult direct contact hebben met opdrachtgevers en actief zelfstandig acquisitie plegen voor opdrachten. De precieze klantvraag bepalen en omzetten in een offerte is de volgende stap. Daarnaast dien je het uiteindelijke advies te kunnen presenteren in een heldere rapportage of presentatie.

De eisen:

–       een afgeronde HBO of WO opleiding in bij voorkeur Mobiliteit, Ruimtelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Planologie, Technische Planologie, Verkeerskunde;
–        kennis van verkeer, openbaar vervoer, mobiliteitsbeleid en bestuurlijke processen;
–        minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
–        commerciële vaardigheden en relevant netwerk;
–        uitstekende adviesvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
–        projectmanagent ervaring;
–        ervaring met vervoer- en exploitatiemodellen.

Over SVO-rail BV

SVO-rail hecht grote waarde aan een aantal principes, die bij de contacten met opdrachtgevers en medewerkers en bij de uitvoering van het werk centraal staan:

• Respect voor mensen, de basis voor elke goede relatie
• Helderheid, geen kleine lettertjes met extra voorwaarden
• Eerlijkheid, dat duurt immers het langst
• Openheid, samen werken wordt pas dan echt samenwerken
• Afspraak is afspraak, wie A zegt, moet ook B zeggen

Wij verzorgen alle tools: een goed salaris, Spoorwegpensioenfonds en alle secundaire arbeidsvoorwaarden uit het railinfra cao. Wees welkom!