Overzicht

Als Calculator stel je kostencalculaties op voor onderdelen van projecten. Je zorgt ervoor dat je tijdig de prijstechnische informatie klaar hebt voor het kunnen aanbieden van offertes, onderhandelingen of sluiten van projectcontracten. Je verzamelt hiervoor gegevens en benodigde informatie. Je stelt kostencalculaties op, op basis van bestekken, programma’s van eisen, standaard werkmethoden, normbestanden en kengetallen.

Je levert gegevens aan voor het opstellen van projectbegrotingen, inclusief benodigde capaciteit voor personeel, materieel, materiaal en onder aanneming. Je vraagt prijzen aan en offertes uit en verwerkt de reacties in je calculaties. Je wint informatie in bij uitvoerders en werkvoorbereiders over de situatie ter plaatse. Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers. Je rapporteert aan de projectleider.

Kennis van Metacom of een ander pakket zoals Navision is prettig.

Over SVO-rail BV

SVO-rail hecht grote waarde aan een aantal principes, die bij de contacten met opdrachtgevers en medewerkers en bij de uitvoering van het werk centraal staan:

• Respect voor mensen, de basis voor elke goede relatie
• Helderheid, geen kleine lettertjes met extra voorwaarden
• Eerlijkheid, dat duurt immers het langst
• Openheid, samen werken wordt pas dan echt samenwerken
• Afspraak is afspraak, wie A zegt, moet ook B zeggen

Wij verzorgen alle tools: een goed salaris, Spoorwegpensioenfonds en alle secundaire arbeidsvoorwaarden uit het railinfra cao. Wees welkom!