Overzicht

Wat ga je doen:

Voor het team TBO zijn wij op zoek naar een technisch beheerder assets voor de trams.  Als technisch  beheerder assets ben je verantwoordelijk voor het technisch en operationeel beheer van de aan jou toegewezen assets aan de hand van de RAMSHE eisen.

Het gaat hierbij o.a. om het monitoren van de prestaties van de assets, het optimaliseren van de assets en het onderhoudsplan, en het uitvoeren van configuratie management.

Inzet is een continue verbeteringsproces waarbij het doel is de gevraagde RAMSHE prestaties te optimaliseren tegen zo laag mogelijke kosten gedurende de gehele levensduur van de assets.

Dit doe je in samenwerking met jouw collega de proces beheerder assets die zich vooral richt op de optimalisatie van de beheer en onderhoudsprocessen voor de assets. Jullie rapporteren aan de  coördinator Operationeel Asset Management welke budgetverantwoordelijk is en over de prestaties van alle assets rapporteert aan de Teamleider TBO.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Bewaken van de prestaties van de assets d.m.v. monitoring, het maken van analyses en rapporteert hierover maandelijks aan de coördinator Operationeel Asset Management;
 • Analyseren van de bevindingen en doen van verbetervoorstellen aan de coördinator;
  Een veilige inzet van de assets waarborgen;
 • Het beheer en onderhoud van de assets waar mogelijk zodanig inrichten dat we kunnen komen tot voorspellend onderhoud/predictive maintenance.
 • Beoordeelt defecten aan de assets en stelt vast of dit garantie, slijtage of schade is;
 • Beoordeelt de inspectie en audit rapporten van de toezichthouder en stelt de restlevensduur vast aan de hand van de degradatieverslagen.
 • Beoordeelt nieuw aangeleverde of gemodificeerde assets of zij voldoen aan de gestelde eisen;
 • Het opstellen van Root Cause analysis tezamen met de onderhoudspartij bij complexe storingen;
 • Opstellen, toepassen en beoordelen van onderhoudsconcepten gebaseerd op FMECA;
 • Borgt dat het configuratiebeheer, equipementbeheer  en garantiemanagement actueel gehouden en betrouwbaar beheert worden in het assetbeheersysteem SAP en voor de infrastructuur in GIS welke gekoppeld wordt aan SAP;
 • Je levert input voor eisenbeheer en stelt voor je eigen assets de van toepassing zijnde EN/NEN of ISO normen vast.
 • Je bewaakt dat de technische en functionele specificaties voor de kwaliteit van het beheer en onderhoud op de juiste manier wordt doorgevoerd in bestekken/contracten en werkomschrijvingen.
 • Je hebt een adviserende rol richting de projecten.
 • Je monitort voor je eigen assets op de uitvoering conform de meerjarenplanningen beheer en onderhoud (tijd, kwaliteit en middelen). Je rapporteert regelmatig over de voortgang, en doet voorstellen aan de proces beheerder assets voor bijsturing van de kosten en prestaties.
 • Je beheert de voor jouw vakgebied relevante onderhoudsdocumentatie
 • Je levert een bijdrage aan het risicomanagement van operationeel asset management.
  In samenwerking met de proces beheerder assets ben je verantwoordelijk voor:
 • Vertaling van het onderhoudsconcept van de leverancier naar een onderhoudsplan voor de assets;
 • Het opstellen of indien opgesteld door de contractpartner het goedkeuren van werklijsten voor de uitvoering van het onderhoud.
 • Toezien op een correcte uitvoering van het onderhoudsplan door de contractpartij;
 • Jullie stellen jaarlijks een beheerplan op en doen voorstellen voor verbeteringen die mogelijk zijn in het beheer van de toegewezen assets;
 • Opstellen van interne rapportages op basis van de periodieke rapportages van de contractpartijen
 • Afstemming met leveranciers over de kwaliteit van leveringen;
 • Afstemmen met de toezichthouders over inspecties en audits, gericht op programma’s en resultaten;
  Deelname aan projecten.

Wat verwachten wij:

 • Een afgeronde technische Bachelor
 • VOL-VCA of bereid zijn deze te halen
 • Bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring in technisch beheer van assets;
 • Ervaring in werken met asset beheersystemen, bij voorkeur SAP;
 • Ervaring met data analyse en dashboarding;
 • Ervaring in het opstellen van plannen en rapportages;
 • Kennis van ISO 55000;
 • Kennis van informatie management.
 • Analytisch vaardig;
 • Initiatiefrijk;
 • Overtuigingskracht;
 • Communicatief vaardig;
 • Samenwerkingsgericht;
 • Resultaatgericht;
 • Draagvlak kunnen creëren;
 • Daadkracht
  Arbeidsvoorwaarden:

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 4.959,40 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 11). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 22,37%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. De provincie Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om op deze functie te solliciteren

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Carla Wit, teamleider TBO, tel. 06-36444037.  Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Marloes Rikmenspoel, adviseur werving & selectie , telefoon 06-36463919 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan voor 5 maart 2020.

Interne kandidaten verzoeken wij te reageren via het Atrium. Externe kandidaten kunnen reageren via https://werkenbij.provincie-utrecht.nl/vacatures/

Over Provincie Utrecht

Wie zijn wij

De organisatie:

Utrecht is en blijft voor haar inwoners een aantrekkelijke provincie met ruimte voor goed wonen, werken en natuur en met sterke ruimtelijke en sociale kwaliteiten. Dat is onze ambitie voor de periode tot 2028. Mobiliteit is meer dan van A naar B gaan. Mobiliteit verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit willen halen.

Het trambedrijf is benoemd als een tijdelijk programma (t/m 2021) en onderverdeeld in een team TBP (Trambedrijf Projecten) en een team TBO (Trambedrijf Beheer en Onderhoud).  Het doel van de organisatie is “Veilig en betrouwbaar Openbaar Vervoer binnen de gestelde kaders en tegen zo laag mogelijke kosten gedurende de levenscyclus”.

Het systeem bestaat uit de bestaande SUNIJ lijn, die loopt van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein en de nieuwe lijn 22 van Utrecht Centraal naar de Uithof, in gebruik sinds 16 december 2019. Op deze lijnen zullen 49 nieuwe trams ingezet worden van het merk CAF type Urbos 100.

Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor andere OV-assets zoals het Dynamische Reisinformatie Systeem (DRIS) op de tram- en bushaltes in de provincie Utrecht, de Nieuwe Tramremise en een nog te bouwen nieuwe bus stalling