Overzicht

Coördinator Vergunningen
Amsterdam, 36 uur per week
Vacaturenummer: 19070087

De functie
De Coördinator Vergunningen coördineert en monitort het totale (digitale) proces van aanvraag tot toekenning van vergunningen i.h.k.v. de Wet Lokaal Spoor (Wls).

Werkzaamheden
De Coördinator Vergunningen:

 • Draagt zorg voor de verdere ontwikkeling en optimalisatie van de (digitale) tools betreffende het vergunningenproces betreffende Wls.
 • Coördineert de processen m.b.t. de aanvraag en de toekenning van vergunningen. Hij/zij adviseert initiatiefnemers ten aanzien van het al dan niet vergunning plichtig zijn van hun voorgenomen activiteiten en informeert de omgeving over het vergunningenproces in al zijn facetten.
 • Is de beheerder van de digitale hulpmiddelen ten aanzien van het vergunningenproces, waaronder de relevante pagina’s op de Metro en Tram website en de discipline vergunningen Wls in Decos/join, verzorgt de intake van de ingediende aanvragen, beoordeelt volledigheid en juistheid van de ingediende aanvraag en aangeleverde informatie (w.o. BLVC-plan) en bepaalt de betrokken stakeholders binnen de stad en geeft de routing aan.
 • Zet de aanvraagprocedure in gang (backoffice) en informeert de betrokken gemeentelijke stakeholders. Hij/zij bewaakt de (wettelijke) termijnen, signaleert knelpunten in voortgang en rappelleert richting betrokken gemeentelijke partijen, fungeert voor de aanvrager als eerste aanspreekpunt, fungeert voor het totale proces van aanvraag en behandeling als vraageigenaar, monitort administratief het totale vergunningenproces en houdt een register met verbetervoorstellen bij, op basis waarvan het vergunningproces continu op een beheersbare manier wordt verbeterd.
 • Ontwikkelt en realiseert content m.b.t. de website en gerelateerde processen. Hij/zij volgt in dit kader ontwikkelingen op het vakgebied en in de organisatie, toetst nieuwe ideeën en (technologische) ontwikkelingen op toepasbaarheid m.b.t. interne processen en dienstverlening en doet voorstellen en schrijft notities op het terrein van informatievoorziening, communicatie en transacties via internet.
 • Toetst, adviseert en informeert over de invoering en uitvoering van nieuwe of vernieuwde processen, plannen e.d en verzorgt de afstemming/coördinatie met de externe partners m.b.t. informatieoverdracht/transacties via de website.
 • Is de beheerder van de website Vergunningen Wls. Hij/zij beheert en onderhoudt de algemene structuur, navigatie en vormgeving, initieert vernieuwingen en adviseert over aanpassingen en verbeteringen aan de site, draagt zorg voor de ontwikkeling en begeleidt de implementatie van nieuwe functionaliteiten en instrumenten (formulieren, e.d.) en is intermediair tussen gebruikers en automatiseringsdeskundigen.

Wij vragen

 • Hbo- werk- en -denkniveau.
 • Bedrijfskundige en/of juridische -richting, affiniteit met automatisering/ICT en (civiele) techniek en/of lokaalspoor.
 • Ruime ervaring binnen het werkveld.
 • Ruime ervaring m.b.t. de digitalisering van de diverse processen.
 • Ervaring met in projectvorm werken.
 • Bij voorkeur ervaring in procesverbeteringsmethodieken.
 • Bij voorkeur bekend met de Wet lokaalspoor.

Competenties

 • Analytisch;
 • resultaatgericht;
 • samenwerken;
 • plannen.

Wij bieden 

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 2.795,- en maximaal € 4.225,- bruto per maand (salarisschaal 10) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
De eenheid Metro en Tram bestaat uit een afdeling Eigendom en Beheer die verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van de railinfrastructuur. Alle wijzigingen binnen de bestaande railinfrastructuur en (metro)stations en alle nieuwe infrastructuur projecten, worden uitgevoerd door de afdeling Projectencentrum.

Onze ambitie is om dé organisatie te zijn voor de realisatie, het beheer en eigenaarschap van een veilig, betrouwbaar, efficiënt en aantrekkelijk metro- en tramnetwerk in Amsterdam.

De afdeling Eigendom en Beheer is namens de stad eigenaar en (wettelijk) beheerder van de metro- en traminfrastructuur en stelt deze ter beschikking van de vervoerder. We zorgen voor een veilig, betrouwbaar, betaalbaar en comfortabel metro- en tramnetwerk in Amsterdam. Daartoe stellen we eisen waaraan de infrastructuur moet voldoen. We bekijken het netwerk vanuit de ogen van de vervoerder én de reiziger. Ons doel is reizigers zo prettig mogelijk te vervoeren tegen een optimale prijs.

Wij onderhouden en beheren alle infrastructuur die nodig is om tram en metrovervoer mogelijk te maken. Dit gaat om:

 • 117 km metrospoor (enkel)spoor met stroomvoorziening (derde rail);
 • 227 metro wissels;
 • 52 metrostations en haltes;
 • 213 km tramspoor (enkel)spoor met bovenleiding;
 • 650 tramwissels;
 • 471 tramhaltes.

Wat doet Eigendom en Beheer

 • We beheren de infrastructuur.
 • Waar nodig veranderen we de infrastructuur, bijvoorbeeld bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Ook verwijderen we infrastructuur die niet meer gebruikt wordt. Wij zijn hierbij opdrachtgever, voornamelijk richting GVB.
 • We stellen infrastructuur ter beschikking aan de vervoerder en nemen infrastructuur in en uit gebruik.
 • We zijn vergunningverlener en handhaver met betrekking tot het beheer (Wet Lokaal Spoor).
 • We innoveren op gebied van beheer en onderhoud en duurzaamheid.

Wij werken nauw samen met onze partners binnen het Amsterdamse OV-systeem: Vervoerregio Amsterdam en GVB. Met de reiziger centraal denken we na over betere verbindingen in en om de stad, en bedenken daarbij slimme oplossingen voor efficiënter beheer en onderhoud. Met de komst van de Noord/Zuidlijn tillen we het OV-netwerk – dat drastisch verandert – naar een hoger plan. Achterliggend doel: meer reizigersvervoer en een efficiënter beheer en onderhoud.

Hoofdlocatie is Entrada 600 in Amsterdam. Werkzaamheden kunnen ook op andere locaties in Amsterdam plaatsvinden.

Sollicitatieprocedure 
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 11 augustus 2019 onder vermelding van Coördinator Vergunningen – 19070087 via het online sollicitatieformulier.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Vragen over deze vacature
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Erik Bouma, Teamleider VTH bereikbaar per mail e.bouma@amsterdam.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.